โครงการ
1.สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สปป. ลาว ในการผลักดันการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือในลาวภายใต้แอพพลิเคชั่น " 2 แชะ" 2.การประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2559 เรื่องการบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมยุคใหม่
  1  
หน้า 1 จาก 1