โครงการ > รายละเอียด
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  หมายเลขโทรศัพท์ : 668
วันที่บันทึก : 01/10/2015
การลงทะเบียนซิม Prepaid

  โครงการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินด้วยแอพพลิเคชั่น "2แชะ"