บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  หมายเลขโทรศัพท์ :
วันที่บันทึก : 02/02/2017
การจัดสรรเลขหมายตามมติ กทค. ปี 2560
ข้อมูลการจัดสรรเลขหมายตามมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ปี2560
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
มติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
ครั้งที่/ปี/วันที่
จำนวนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
รอข้อมูลอัพเดต... รอข้อมูลอัพเดต... รอข้อมูลอัพเดต...
     
เลขหมายโทรคมนาคมแบบสั้น 4 หลัก
มติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
ครั้งที่/ปี/วันที่
ประเภทเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร
/กลุ่มเลขหมาย
บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรร
2/2560 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560 1258 บริษัท เจ เอ็ม ที พลัส จำกัด
2/2560 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560 1259 บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2/2560 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560 1260 บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
3/2560 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2560 1132 สำนักงานเทศบาลนครตรัง
5/2560 เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2560 1261 บริษัท เส-นอร์สห โลจิสติกส์ จำกัด
5/2560 เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2560 1262 บริษัท ไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน)
7/2560 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2560 1263 บริษัท โอราโนส จำกัด
7/2560 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2560 1264 บริษัท ไทยแซทเทิลไลท์ ทีวี จำกัด
7/2560 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2560 1265 บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
7/2560 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2560 1266 บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

*ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560