ประกาศ กสทช. > รายละเอียด
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  หมายเลขโทรศัพท์ : 668
วันที่บันทึก : 01/10/2015
ประกาศ กทช. การให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ 1 และ 2) และเงื่อนไขการโอนย้ายฯ ปี 2559