ประกาศ กสทช. > รายละเอียด
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  หมายเลขโทรศัพท์ : 668
วันที่บันทึก : 01/02/2017
ประกาศ กสทช. การลดหรือยกเว้นค่าบริการฯ เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 3 หลักหรือ 4 หลัก