ตรวจสอบเลขหมาย > เลขหมาย Routing Code
ตรวจสอบเลขหมายฯ สำหรับงานด้านเทคนิค (Routing Code)

Enrollment in local colleges, 2005

College

New students

Graduating students

Change

 

Undergraduate

 

 

Cedar University

110

103

+7

Elm College

223

214

+9

Maple Academy

197

120

+77

Pine College

134

121

+13

Oak Institute

202

210

-8

 

Graduate

 

 

Cedar University

24

20

+4

Elm College

43

53

-10

Maple Academy

3

11

-8

Pine College

9

4

+5

Oak Institute

53

52

+1

Total

998

908

90

Source: Fictitious data, for illustration purposes only

Enrollment in local colleges, 2005

College

New students

Graduating students

Change

 

Undergraduate

 

 

Cedar University

110

103

+7

Elm College

223

214

+9

Maple Academy

197

120

+77

Pine College

134

121

+13

Oak Institute

202

210

-8

 

Graduate

 

 

Cedar University

24

20

+4

Elm College

43

53

-10

Maple Academy

3

11

-8

Pine College

9

4

+5

Oak Institute

53

52

+1

Total

998

908

90

Source: Fictitious data, for illustration purposes only

 

ตรวจสอบเลขหมายฯ สำหรับงานด้านเทคนิค (Routing Code)