ตรวจสอบเลขหมาย > ตรวจสอบเลขหมายพิเศษ 3 หลัก

       เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 3 หลัก

หมายเลข หน่วยงาน 
191 กองกำกับการศูนย์รวมข่าว กองบัญชาการตำรวจนครบาล
192 กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์ประสานงานเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ)
194 กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
198 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
199 กองบังคับการตำรวจดับเพลิง สังกัดกรุงเทพมหานคร