เอกสารเผยแพร่ (ดาวน์โหลด)
บันทึกโดย : กลุ่มภารกิจด้านบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  หมายเลขโทรศัพท์ :
วันที่บันทึก : 18/08/2010
ตัวอย่างหนังสือนำส่งค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม

<<Download ตัวอย่างหนังสือนำส่งค่าธรรมเนียมตามไฟล์แนบ>>

   example1_1_.pdf [39 KB]