โทรศัพท์เคลื่อนที่

จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จัดสรรแยกตามผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  
รายละเอียด ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวม
ACES AWN CAT DTN DTAC DATA
CDMA
RM SAMART True H TOT White Space 168
เลขหมายที่จัดสรร 08 20,000 5,345,733 4,940,000 - 30,270,011 - 4,380,964 - 10,000 1,070,000 - - 46,036,708
09 - 23,860,001 18,350,002 12,400,003 7,740,019 - 540,000 - 13,750,051 6,200,001 - - 82,840,087
06 - 21,400,002 - 10,060,000 - 200,000 11,640,000 200,000 80,000 - 1,210,000 200,000 44,990,002
รวม 20,000 50,605,746 23,290,002 22,460,003 38,010,030 200,000 16,560,964 200,000 13,840,051 7,270,001 1,210,000 200,000 173,866,797
เลขหมายจากการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่* -2 18,905,405 4,043,375 20,397,834 -20,709,661 -425 3,274,360 -1,321 -2,200,555 -117,472 -9,867 -1,194 23,580,477
เลขหมายทั้งหมดที่ถือครอง** 19,998 69,511,151 27,333,377 42,857,837 17,300,369 199,575 19,835,324 198,679 11,639,496 7,152,529 1,200,133 198,806

197,447,274

 

หมายเหตุ:
 * เลขหมายจากการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายถึง เลขหมายที่มีการโอนย้ายระหว่างผู้ให้บริการ และเลขหมายที่มีการโอนย้ายของบริษัทฯ ที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทานไปยังบริษัทฯ ของผู้ให้บริการรายอื่น
 
 ** เลขหมายทั้งหมดที่ถือครอง หมายถึง เลขหมายทั้งหมดของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับจัดสรร และเลขหมายจากการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
 
     DATA CDMA เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โครงข่ายเสมือน และได้รับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรงจาก กสทช. ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2558

                                       SAMART เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โครงข่ายเสมือน  และได้รับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรงจาก กสทช. ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2558
 
     White Space  เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โครงข่ายเสมือน  และได้รับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรงจาก กสทช. ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2559
 
     RM  เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โครงข่ายเสมือน  และได้รับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรงจาก กสทช. ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
 
     168  เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โครงข่ายเสมือน  และได้รับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรงจาก กสทช. ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559

 

ข้อมูล ณ สิงหาคม 2560

ACES =  บจ. เอเซียส รีเยนเนล เซอร์วิส
AIS =  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์
AWN =  บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
CAT =  บมจ. กสท โทรคมนาคม
DTN =  บจ. ดีแทค  ไตรเน็ต
DTAC =  บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
DATA CDMA =  บจ.ดาต้า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น
RM =  บจ.เรียล มูฟ
SAMART =  บมจ. สามารถ ไอโมบาย
TOT =  บมจ. ทีโอที
True H =  บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
White Space =  บจ. เดอะ ไวท์ สเปซ
168 =  บจ. 168 คอมมูนิเคชั่น