บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  หมายเลขโทรศัพท์ : 668
วันที่บันทึก : 01/10/2015
แบบรายการยื่นข้อมูลการขอรับจัดสรร - เลขหมายโทรศัพท์ที่มีเลขหมายนำกลุ่ม 4 หลัก