โครงข่ายโทรศัพท์ > เลขหมายสำหรับบริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต
เลขหมายสำหรับบริการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต