บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  หมายเลขโทรศัพท์ : 668
วันที่บันทึก : 30/09/2015
รายงานการศึกษากำหนดมูลค่าของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย