บันทึกโดย : กลุ่มภารกิจด้านบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  หมายเลขโทรศัพท์ :
วันที่บันทึก : 22/11/2016
แบบรายงานสถานะเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ประจำปี 2560