บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  หมายเลขโทรศัพท์ : 668
วันที่บันทึก : 01/10/2015
มาตรฐานสากลการบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคม